Uzņēmējdarbība Zemgalē projekta komanda

Sigita Šiļvjane

Projekta vadītāja | Project manager

sigita.silvjane@zpr.gov.lv | +371 27011207

Mairita Pauliņa

Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītāja | Manager of Zemgale Business Support Center

mairita.paulina@zpr.gov.lv | +371 29578343

Santa Tuherma

Eksperte darbam ar jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā | Expert in youth involvement in entrepreneurship

santa.tuherma@zpr.gov.lv | +371 22549800

Sandra Grigorjeva

Eksperte darbā ar uzņēmējiem un investoriem | Expert in working with entrepreneurs and investors

sandra.grigorjeva@zpr.gov.lv | +371 22549801

Ilze Lujāne

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste | Project PR specialist

ilze.lujane@zpr.gov.lv | +371 29795463