Uzņēmējdarbība Zemgalē projekta komanda

Sigita Šiļvjane
Projekta vadītāja | Project manager
sigita.silvjane@zpr.gov.lv | +371 27011207

Mairita Pauliņa
Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītāja | Manager of Zemgale Business Support Center
mairita.paulina@zpr.gov.lv | +371 29578343

Santa Tuherma
Eksperte darbam ar jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā | Expert in youth involvement in entrepreneurship
santa.tuherma@zpr.gov.lv | +371 22549800

Sandra Grigorjeva
Eksperte darbā ar uzņēmējiem un investoriem | Expert in work with entrepreneurs and investors
sandra.grigorjeva@zpr.gov.lv | +371 22549801

Ilze Lujāne
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste | Project PR specialist
ilze.lujane@zpr.gov.lv | +371 29795463