Uzsākts EEZ projekts inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā

Jelgavā, 4. septembrī, atklāts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”, kas paredz stiprināt Zemgales reģiona pašvaldību speciālistu, uzņēmēju kapacitāti, kā arī radīt mehānismus inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

Projektu ar uzrunām atklāja Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Pēcāk klātesošos uzņēmējus un interesentus ar stāstiem par radošu uzņēmējdarbību iedvesmoja radošās apvienības “Skudras Metropole” vadītāja Gundega Skudriņa un amfībijas/e-kempera “Z-Triton” radītājs Aigars Lauzis. Pasākumu apmeklēja 41 klausītājs.

Par projektu un tā aktivitātēm

Zemgales plānošanas reģions, sadarbībā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību, Jēkabpils novada pašvaldību un pārrobežu partneri – biedrību “Innovation Circle Network” Norvēģijā īstenos EEZ projektu Nr. LV-LOCALDEV-003 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”.

Projekta mērķis ir mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, stiprinot speciālistu un uzņēmēju kapacitāti un radot mehānismus inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, galvenās projekta aktivitātes būs Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra un pašvaldības speciālistu kapacitātes stiprināšana, reģionālās atpazīstamības veicināšana, reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings un atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, īstenojot reģionam specifiskas aktivitātes.

Projektā tiks iesaistītas Zemgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības, uzņēmēji, jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī uzņēmēju intereses pārstāvošās nevalstiskās institūcijas.

Projekta laikā uzņēmējiem būs iespēja piedalīties apmācībās un semināros par daudzveidīgām biznesa tēmām, doties pieredzes apmaiņas braucienos un tirdzniecības misijās uz Norvēģiju, prezentēt sevi vietēja mēroga atbalsta dienās, kā arī starptautiskās izstādēs.

Savukārt jauniešu mērķgrupai tiks izveidots un aprīkots Jauniešu karjeras konsultāciju un motivāciju centrs Jelgavā, būs iespēja piedalīties ideju ģenerēšanas darbnīcās, iedvesmas pasākumos un ideju konkursos. Projekta ietvaros tiks veidota arī koprades telpa jaunajiem uzņēmējiem.

Amfībijas/e-kempera “Z-Triton” radītājs Aigars Lauzis uz spēkrata, kas var pārvietoties gan pa ūdens, gan sauszemi.