„Uzteikums, uzteikuma veids un tiesiskais pamatojums”

vebinārs tiešsaistes platformā ZOOM
2020.gada 07.decembrī plkst. 11:00-13:30

Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru aicina apmeklēt bezmaksas vebināru “Uzteikums, uzteikuma veids un
tiesiskais pamatojums”, kuru vadīs praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās Aija Vāciete.
Darba devējam ir svarīgi ievērot visus nosacījumus, lai nodrošinātu likumīgu un pareizu
darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, kā arī izvēlēties optimālākos un ekonomiski izdevīgākos
risinājumus, kas saistīti ar personālsastāva optimizācijas jautājumiem. Pieļautās kļūdas un
nepilnības var radīt situācijas, ka tiek piemērots administratīvais sods par uzteikuma procedūras
neievērošanu, kā arī nepamatots uzteikums var tikt atcelts pamatojoties uz tiesas spriedumu.
Izskatīsim raksturīgākos uzteikuma veidus. Analizēsim kā rīkoties, ja ir pieņemts lēmums
darbiniekam uzteikt, kādi dokumenti nepieciešami , kā arī citas uzteikuma procedūras nianses
apskatīsim seminārā/ vebinārā.
Apskatīsim sekojošus jautājumus:

 1. Uzteikums, un tā saturs;
 2. Tiesiskais pamatojums un paziņošanas forma;
 3. Uzteikšanas un paziņošanas termiņi;
 4. Galvenās vadlīnijas personālsastāva optimizācijas procesā;
 5. Jautājumi un situāciju analīze.
  Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais
  maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības
  jautājumos.
  Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts
  kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to
  atbilstību normatīvo aktu prasībām.
  Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA,
  komercstruktūrās. Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības
  noteikšana normatīvo aktu prasībām.
  Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos,
  administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un
  fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu
  izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba
  aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.
  Reģistrācija: https://ej.uz/EDIC_Jekabpils_2020_12_07