Zemgales pašvaldību biznesa ideju konkursi uzņēmējiem 2020.gadā

Zemgales Plānošanas reģions apkopojis pašvaldību biznesa ideju konkursus un nolikumus 2020.gadam.

Jelgavas novads

No 29.aprīļa līdz 3.augustam Jelgavas novada pašvaldības rīkos biznesa ideju konkurss Jelgavas novada iedzīvotājiem “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā!”. Ikviens topošais uzņēmējs vai tikai biznesa ieceres autors var pieteikt savu ideju konkursam, rūpīgi aprakstot biznesa plāna ieviešanu, ražošanas procesu, uzņēmējdarbības mārketinga aktivitātes un ieskicējot uzņēmējdarbības noieta tirgus, iespēju robežās jau prezentējot savu preci un ļaujot nojaust tās kvalitāti, unikalitāti vai inovatorismu. Uzvara konkursā sniedz iespēju no pašvaldības saņemt “starta kapitālu” jeb finansiālu atbalstu uzņēmuma dibināšanai un atbalstu pamatkapitāla iegādei. 2020.gadā Jelgavas novada pašvaldība konkursa mērķsummām atvēlēja 6000 EUR.

Plašāka informācija Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv sadaļā Uzņēmējdarbība

Rundāles novads

Rundāles novada pašvaldība piešķir finansējumu biznesa ideju īstenošanai. Uz atbalstu var pretendēt fiziska vai juridiska persona jauna (līdz 3 gadiem) uzņēmuma radīšanai un/vai attīstībai.

Pieteikšanās ir atvērta visu laiku.

Maksimālais līdzfinansējuma apmērs vienam Pretendentam no 3000 eiro līdz 6000 eiro apmērā.

Plašāka informācija www.rundale.lv sadaļā Līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai Rundāles novadā.

Salas novads

Līdz 30.novembrim Salas novada pašvaldība pieņem pieteikumus Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkursā jauniešiem „Jaunais atnācis uz laukiem”” .

Pretendents var būt jebkurš Salas novada administratīvajā teritorijā deklarēts jaunietis vecumā no 18 līdz 35 gadiem, kurš realizēs projektu Salas novadā un kurš plāno uzsākt saimniecisko darbību vai tādu jau veic. Pašvaldības kopējais konkursa finansējums 5000 EUR.

Plašāka informācija pašvaldības mājas lapā www.salasnovads.lv sadaļā Nolikumi

Vecumnieku novads

No 2.janvāra līdz 30.oktobrim Vecumnieku novada dome izsludinājusi biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020”.

Konkursa var piedalīties gan fiziskas personas, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā, gan saimnieciskās darbības veicēji un uzņēmumi, kas savu faktisko darbību veic Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.   

Konkursa īstenošanai kopējais piešķirtais finansējums ir 7000,00 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Plašāka informācija pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv sadaļā Biznesa ideju konkurss

Jelgavas pilsēta

 Jelgavas domes sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības sagatavoto nolikumu “Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programma “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem””. Atbalsta programma dos iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro neatmaksājumu finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai. Kopumā šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šim mērķim piešķirti 100 000 eiro.

Vērtēšanas procesā tiks ņemts vērā, vai granta pretendents ir uzņēmējdarbības uzsācējs (reģistrēts Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā pēdējo trīs gadu laikā); plāno attīstīt uzņēmējdarbību; ir inovatīvu produktu vai pakalpojumu radītājs. Tāpat tiks vērtēta motivācija veikt uzņēmējdarbību; pieteikuma argumentācija; kā grants veicinās uzņēmējdarbības attīstību un ilgtspēju; tāme granta izlietojumam; granta pretendenta iesniegts kredītiestādes apliecinājums par spēju mērķi īstenot ar savu finansiālo līdzieguldījumu 20–30 procentu apmērā no pieteikumā norādītā granta apmēra; dokumenti, kas apstiprina pieteikumā minēto informāciju.

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/dome-apstiprina-atbalsta-programmu-uznemejiem-vares-pretendet-uz-grantu-lidz-10-000-eiro/