Zemgales plānošanas reģions ieguvis jaunu korporatīvu tēlu

Jauns gads bieži nāk ar jaunām pārmaiņām – arī Zemgales plānošanas reģiona un Zemgales Uzņēmējdarbības centra kolektīvs kopš gada sākuma pielāgojas un pārveido savu izskatu, vadoties pēc korporatīvā stila rokasgrāmatas, ko šogad pēc vairāku mēnešu rūpīga darba iesniedzis uzņēmums “Aurian Agency”.

Zemgales plānošanas reģiona un Zemgales Uzņēmējdarbības centra korporatīvā stila grāmatas ir vadlīnijas, kas sniedz informāciju par dažādu materiālu lietošanu gan iestādes iekšienē, gan saņēmējiem ārpus tās robežām. Stila grāmatas izstrāde jeb vienota reģionālā tēla izveide bija būtisks solis iestādes atpazīstamības veicināšanā, komunikācijas pilnveidošanā ne tikai publiskajā telpā, bet arī sarakstēs ar projektu ieviesējiem, uzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem.

Līdz ar grāmatas izstrādi, Zemgales plānošanas reģions lietošanā saņēmis arī dažādus materiālus kā, piemēram, logo un alternatīvā logo failus ar detalizēti norādītiem to lietošanas nosacījumiem, definētas identitātes krāsas, fonti, izstrādāti vizuāli interesanti grafiskie elementi, izveidotas dažādu ikdienā lietojamu dokumentu veidnes, drukas un reprezentācijas materiālu noformējumu piemēri. Tāpat nodrošināti arī digitālo materiālu kā elektroniskā paraksta, sociālo mediju ierakstu, prezentāciju slaidu, kā arī citi nodevumu piemēri.

Iestādes korporatīvais stils jeb vienots reģions tēls izstrādāts ar projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” jeb “Uzņēmējdarbība Zemgalē” atbalstu. Projekts tiek ieviests, lai mazinātu sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, stiprinātu speciālistu un uzņēmēju kapacitāti, radītu mehānismus inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

Sigita Šiļvjane, projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” vadītāja, stāsta: “Sapratām, ka iestādei ir nepieciešams vienots korporatīvais stils, lai mēs kļūtu atpazīstamāki un mūsdienīgāki. Šis ir nozīmīgs solis plānošanas reģiona attīstībā, kura veikšanā īstenots nopietns darbs pie vizuālā tēla izstrādes, lai to pieņemtu gan iestādes darbinieki, gan pašvaldību pārstāvji attīstības padomē. Bija būtiski izveidot logo, saukli un citus vizuālās identitātes rīkus, kuri atspoguļotu un paustu reģiona vērtības. Mūsu idejas finansēja EEZ granti, tās īstenot palīdzēja atsaucīgi un profesionāli “Aurian Agency” pārstāvji.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014.-2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība.” EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets  ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste