Zemgales reģiona mobilitātes plāns 2021-2030

2012. gadā tika izstrādāts “ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA LAUKU TERITORIJU MOBILITĀTES PLĀNS”, kuru šobrīd nepieciešams aktualizēt saskaņā ar aktuālo ZPR stratēģiju un rīcības programmu, kā arī ar Eiropas un Latvijas politiku ilgtspējīga transporta t.sk. mobilitātes jomā.

ZPR mobilitātes plāna kopējais mērķis ir uzlabot ZPR iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un kravu nogādi, samazinot to ietekmi uz apkārtējo vidi.

Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi:

1) Sakārtot transporta infrastruktūru ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai;

2) Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumus pilsētās un lauku teritorijās;

3) Samazināt transporta radīto CO2 izmešu daudzumu;

4) Palielināt atjaunīgās enerģijas daļu kopējā transporta enerģijas patēriņā.

PRIEKŠLIKUMIEM  

l.redakcija
Sabiedriskai apspriešanai, komentāru sniegšanai atbilstoši likumdošanā
noteiktajai procedūrai no 2021.gada 22.oktobra līdz 2021.gada 21.novembrim lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu zpr@zpr.gov.lv, aizpildot priekšlikumu veidlapu.